Znečistenie vody: vlna nebezpečenstva

Medzi všetkými prírodnými elementami má voda veľmi dôležitú úlohu. Je základnou zložkou života: v skutočnosti až 60% nášho tela sa skladá z vody. Čistá voda je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu nášho života a kvalitu potravín, ktoré pestujeme a vyrábame.

Je tiež dôležitou súčasťou ekosystému, v ktorom žijú rastliny a zvieratá, ktoré kvôli zmenám v kvalite vody reagujú na zmeny v životnom prostredí, čo má vo výsledku veľmi negatívny dopad. Prístup k nej je základným právom každého. Väčšina ľudí v Európe má prístup k vysoko-kvalitnej vode, aj keď existujú prípady, kedy voda základné štandardy kvality nespĺňa.

znečistenie pitnej vody

Zdroj: Chemistry world

Niekoľko zaujímavých faktov o vode:

  • Na našej planéte je viac ako 1234 miliónov biliónov litrov vody,
  • Z celkového množstva je sladkej vody menej ako 3%,
  • Väčšina tejto vody sa nachádza v ľadovcoch, v podzemí alebo pôde a iba 0,3 % sladkej vody sa nachádza v tekutom stave na povrchu zeme.

Je pravdepodobné, že práve teraz pri čítaní tohto článku piješ vodu alebo čaj.  Často máme tendenciu myslieť si, že voda je všade okolo nás a bude jej vždy dostatok. Ašak predpokladá sa, že do roku 2025 bude väčšina krajín v Afrike a Ázii čeliť vážnemu nedostatku vody, najmä kvôli tamojšiemu nárastu počtu obyvateľov a dopytu po vode.

To môže viesť k vážnym následkom, pretože sme na vode závislí mnohými spôsobmi. Od každodennej rutiny, akou je umývanie riadu, pranie oblečenia alebo používanie toaliet a sprchy, až po ďalšie využitie ako napríklad výroba vodnej energie.

Vplyv ľudí

V záujme budovania a zvyšovania našich spoločenských potrieb a návykov ničíme a hĺbime rieky, budujeme nádrže, získavame piesok a štrk z pobrežných vôd, vyhadzujeme staré veci. Voda je ovplyvnená našou činnosťou a znečistením životného prostredia, ktoré vznikajú hlavne pri priemyselnom vypúšťaní, čistení odpadových vôd a v poľnohospodárstve.

Znečistenie vôd

Vzhľadom na výrazný význam vody pre náš život je zrejmé, že znečistenie vody je témou, ktorou by sme sa všetci mali zaoberať. Napriek tomu je v súčasnosti až 80% odpadových vôd vypúšťaných do prírody, čo vedie k obrovskému znečisteniu riek, jazier a oceánov.

znečistenie vody ropou

Zdroj: http://blog.nus.edu.sg

Aby sme mohli čeliť tejto vážnej hrozbe, pozrime sa na túto tému do detailov.

Čo je to znečistenie vody?

Znečistenie vody je špecifickým prípadom znečistenia životného prostredia, ku ktorému dochádza, keď toxické látky akými sú mikroorganizmy alebo chemikálie, vstupujú do vodných útvarov (potoky, rieky, jazerá, oceány ...). Môžu sa v toku zastaviť, alebo sa dostať na dno, čo vplýva na zhoršenie kvality vody.

Voda sa tým stáva škodlivou pre životné prostredie a ľudí. Ako?

Po prvé, vplyv je viditeľný v zmenách vodných ekosystémov. Ďalej sa znečisťujúce látky môžu dostať do podzemných vôd, čím sa môžu dostať až do našich domácností v podobe pitnej vody, ktorú každodenne používame a ktorá môže ohroziť naše zdravie.

V podstate, všetky druhy vody môžu byť znečistené - najodľahlejšie jazerá, nádrže, potoky, rieky a moria.

Aké sú príčiny tohto znečistenia?

Na zodpovedanie tejto otázky by sme mohli spísať veľmi dlhý zoznam. Pokúsime sa to však zjednodušiť a predstaviť ti 4 hlavné kategórie príčin. Pozrime sa na ne bližšie (nechceme byť nudní, iba ti chceme v stručnosti povedať, ako znečistenie vzniká).

1. podľa typu vody

Vodu môžeme rozdeliť na podzemnú a povrchovú.

Podzemná voda je tá časť vody, ktorá sa nachádza pod zemou alebo zrážková voda, ktorá vsakuje do hornín cez pukliny. Používame ju predovšetkým na získanie pitnej vody. K znečisteniu podzemných vôd zvyčajne dochádza v dôsledku kontaminácie pesticídami a hnojivami z pôdy a môže sa rozšíriť ďaleko od pôvodu kontaminácie až do jazier a oceánov.

Povrchová voda sa nachádza na vonkajšej strane zemskej kôry, pokrýva 70% z celého zemského povrchu a zahŕňajú ju oceány, rieky a jazerá. Môže byť znečistená rôznymi spôsobmi a odhaduje sa, že už polovica všetkých tokov a viac ako 30% jazier je už na rôznych úrovniach znečistená.

2. podľa zdroju kontaminácie

Kontaminácia vody môže pochádzať z jedného zdroja, ako napríklad z ropnej rafinérie, únikom septického systému alebo nezákonnými skládkami. Aj keď pochádza znečistenie z jedného miesta, môže ovplyvniť vodu na dlhé vzdialenosti. 

Ďalej tu máme vodu s viacnásobným zdrojom znečistenia, čoho príkladom je napríklad poľnohospodársky odtok.

3. podľa druhu kontaminácie

Kontaminácia môže pochádzať z poľnohospodárstva, priemyslu a kanalizácie.

Poľnohospodárstvo nielenže spotrebuje okolo 70% všetkej sladkej vody, ale je aj hlavnou príčinou degradácie vody. Po každom daždi sa pesticídy, hnojivá a živočíšne odpady (áno, väčšinou sú to výkaly) dostávajú do vodných ciest. Navyše, znečistenie živín spôsobuje kvasenie rias a zhoršuje kvalitu vody.

ZNEČISTENIE PÔDY: HROZBA PRE ZEM, NA KTOREJ ŽIJEME

Zaujímajú ťa detaily? Napísali sme o tom článok.

Kanalizácia, alebo odpadová voda predstavuje v rozvojových krajinách veľký problém, ktorý spôsobuje choroby ako napríklad hnačku. V rozvinutých krajinách sa časť odpadových vôd  spracovaná v čistiarňach odpadových vôd, z čoho ale aj tak výsledný odpad smeruje do mora. Zvyčajne je odpadová voda biologicky odbúrateľná, avšak viac ako 80% odpadu sa vracia späť do životného prostredia bez úpravy alebo opätovného použitia.

Napriek tomu ľudia často hádžu chemikálie a liečivá do záchodu, alebo keď sú chorí, odpadová voda často prenáša do životného prostredia škodlivé vírusy a baktérie.

4. podľa typu znečisťujúcej látky

Znečistenie vody môže byť chemické, rádiologické alebo biologické.

Chemické znečistenie, ktoré sa drží na povrchu vody zahŕňa ropu, benzín a rôzne ropné produkty, ktoré prichádzajú nielen z priemyslu, ale aj z miliónov automobilov a nákladných lodí. Celkovo sa odhaduje, že do vody je uvoľnených každý rok 1 milión ton ropy, a to hlavne z tovární, fariem a miest. 10% ropy vo vode pochádza z úniku tankerov. Ďalšími dôležitými chemickými látkami sú rozpúšťadlá, farmaceutické produkty, kovy, pesticídy a hnojivá.  Napríklad hnojivá sú bez zafarbenia, takže ich vo vode nevidno. 

NEOBNOVITEĽNÉ ZDROJE: „ŠPINAVÁ“ ENERGIA

Zaujímajú ťa detaily? Napísali sme o tom článok.

Rádiologické znečistenie zvyčajne pochádza z ťažby uránu, jadrových elektrární alebo z používania rádioaktívneho materiálu pre výskum a nesprávne skladovaných liečiv. Rádioaktívny odpad pretrváva v prírode tisíce rokov.

Biologické znečistenie vody sa deje, keď sa vo veľkom počte vyskytujú vo vode rôzne mikroorganizmy (baktérie, vírusy, červy, riasy). Zvyčajne je spôsobené nesprávnou likvidáciou živočíšneho a ľudského odpadu.

Aby toho nebolo málo, oceány absorbujú okolo 25% celkových svetových uhlíkových emisií, čo ich robí kyslejšími. V kyslom mori mäkkýše, žraloky a korále bojujú o prežitie.

Vplyv znečistenia vody na životné prostredie

Náš vodný ekosystém spočíva na krásnej rovnováhe, na ktorú sa podieľajú zvieratá, rastlíny, baktérie a huby. Všetky tieto druhy navzájom interagujú a narušenie tejto krehkej rovnováhy môže viesť k nebezpečnému koncu.

Vodné znečistenie rieky odpadkami v Číne

Zdroj: NRDC

Ako príklad si predstav, že znečistenie vody spôsobuje rozmach rias. To zníži hladinu kyslíka vo vode a vedie k uduseniu rastlín a živočíchov, pretože nemajú dostatok kyslíka. Niektoré riasy môžu dokonca produkovať neurotoxíny, ktoré ovplyvňujú život pod vodou. 

Toxické chemikálie a ťažké kovy z miest a fabrík znižujú dĺžku života a schopnosť rozmnožovať sa rôznym vodným živočíchom. V rybách sa tieto toxíny akumulujú, tesne predtým, ako sú nám naservírované na tanieri.

Nemali by sme zabúdať ani na odpad v oceánoch, hlavne plastový, v ktorom sa môžu živočíchy uškrtiť a udusiť. Prečítaj si viac o vplyve plastov na životné prostredie v článku, ktorý sme pripravili.

NAŠA PLANÉTA SA TOPÍ V PLASTOCH

AKO JEJ MÔŽEME POMÔCŤ?

Vplyv znečistenia vody na ľudí

Po prečítaní tohto všetkého asi chceš vedieť, ako je to s vodou z vodovodu, ktorú zvyčajne piješ, že?

Neboj sa, voda na Slovensku je zvyčajne bezpečná, avšak aj to sa pomaličky mení. Vznikla tu iniciatíva Za našu vodu, ktorá sa zaoberá čistotou podzemných vôd a monitoruje situáciu a bojuje proti jej budúcemu znečisteniu.

Hoci v rozvinutých krajinách náhodné úniky z čistiarní odpadových vôd, fariem a mestských oblastí môžu do miest priviesť patogény (napr. zápal pľúc), najrizikovejšie komunity sú práve tie s nízkymi príjmami, pretože často bývajú bližšie k znečisťujúcim odvetviam.

Vedecká komunita sa v súčasnosti zaoberá potenciálnu koreláciu medzi vystavením ťažkým kovom, pesticídom a hnojivám v našich vodách (nielen tej, ktorú pijeme, ale aj tej, v ktorej plávame) a vývojom rakoviny a iných foriem chorôb.

Ako je to s pitnou vodou v rozvojových krajinách?

Štatistiky v tomto prípade nie sú veľmi upokojujúce: Závadná voda zabíja ročne viac ľudí ako vojna a všetky ostatné formy násilia dohromady. V roku 2015, znečistenie vody malo na svedomí smrť 1,8 milióna ľudí. Okrem toho môžu ľudia jej pitím aj vážne ochorieť, čo sa ročne stane približne 1 miliarde ľudom. V rozvojových krajinách sú patogény pochádzajúce z odpadu hlavnou príčinou chorôb (cholera alebo týfus).

Pozri si toto video, ktoré ukazuje, ako znečistenie vody vplýva na prírodu a život Indonézanov.

Voda predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov na svete. Akéhokoľvek spôsob,  ktorý zabráni znečisteniu vody, povedie k úžasným pozitívnym výsledkom pre budúcnosť našej planéty.

Zdravý životný štýl a vhodné správanie, ktoré vyplývajú z niekoľkých jednoduchých usmernení, môžu mať veľký vplyv na každý problém. Preto aj tým, že nebudeš plytvať vodou ani ju znečisťovať doma či v práci, znížiš akúkoľvek formu odpadu, ktorá by inak skončila v našej vzácnej vode.

Zo sekcie zero waste:

Zdroje: NRDC, WWF, Enviromental Pollution Centers, Thank You Ocean, Water Pollution, European Environmental Agency