Kategória

Stravuj sa eko

Kategória

Eko hrdina nikdy neodpočíva, a to ani za stolom. Nakupuj na miestnych trhoch lokálnu produkciu, jedz ekologický vypestované potraviny. Je to dobré pre tvoje zdravie a je to dobré pre planétu.