Znečistenie vzduchu: Myslíš si, že dýchaš čerstvý vzduch?

Sprav si chvíľu času, choď von na čerstvý vzduch a zhlboka sa nadýchni. Všetci to  čas od času robíme.

Ak nežiješ vo veľkom meste, tak si možno myslíš, že sa ťa znečistenie ovzdušia vôbec netýka. S najväčšou pravdepodobnosťou sa mýliš.

Znečistenie vzduchu v mestách

Source: smartertravel.com

Znečistenie ovzdušia je všade a prichádza vo viditeľných aj neviditeľných podobách. Deväť z desiatich ľudí na celom svete je vystavených znečistenému ovzdušiu, ktoré presahuje bezpečné hladiny. Väčšina miest v Európe prekračuje úroveň znečisťujúcich látok ovzdušia, čím je ohrozené naše životné prostredie aj naše zdravie.

Samozrejme, nemôžeme prestať dýchať. Ale pre zlepšenie kvality vzduchu môžeme stále niečo urobiť.

ako môže byť vzuch znečistený?

Najprv si zadefinujeme, čo to je. Znečistenie ovzdušia nastáva, keď sa do atmosféry našej planéty dostane nadmerné množstvo rôznych škodlivých látok. Interiérový i vonkajší vzduch je kontaminovaný, čo rastlinám, zvieratám a ľuďom zhoršuje prostredie pre život.

Znečistenie ovzdušia pochádza z mnohých zdrojov, väčšina z nich je výsledkom ľudskej činnosti. Z týchto zdrojov unikajú do ovzdušia rôznorodé látky škodlivé pre každú žijúcu bytosť na tejto planéte.

To, koľko znečistého vzduchu dýchame, závisí od mnohých faktorov, akým je čas dňa alebo počasie. Zároveň môže znečistenie ovzdušia cestovať na dlhé vzdialenosti, a to aj naprieč kontinentmi.

chcem vedieť či je vzduch, ktorý dýcham, znečistený

Je vzduch na Slovensku znečistený? Sú v mojom okolí znečistené oblasti?

Mnohokrát chceme vedieť, či sa okolo nás znečisťujúce látky nachádzajú, a to najmä vtedy, ked znečistenie vzduchu nevidíme ani necítime.

Najhoršia situácia z tohto hľadiska vládne v kotlinových polohách na strednom a východnom Slovensku: v Žiline, Martine, Ružomberku, Banskej Bystrici, ale aj v Prešove a Jelšave, kde bola v poslednom čase najčastejšie vyhlasovaná smogová situácia. Zdroj: Hospodárske noviny

Niektoré látky znečisťujúce ovzdušie pretrvávajú v atmosfére veľmi dlho a sú prenášané na veľké vzdialenosti vetrom, pričom hranice medzi štátmi úplne ignorujú. Kvalita ovzdušia v Európe sa v skutočnosti po znížení našich emisií nezlepšila, a to najmä z dôvodu presunu znečisťujúcich látok z iných ďalekých krajín k nám.

Celkom prekvapujúce môže byť, že znečistený vzduch v našich európskych mestách znižuje priemernú dĺžku života ľudí v rozmedzí od 2 do 24 mesiacov, v závislosti od úrovne znečistenia.

Na kontrolu kvality vzduchu môžeš použiť  stránku Air Visual, na ktorej v reálnom čase uvidíš, aký vzduch dýchaš. Na rozlíšenie kvality používajú farebnú škálu od zelenej (dobrá kvality) po červenú (zlá kvalita). Vyskúšaj to. Akú farbu vidíš?

znečistený vzduch sa hýbe

Látky znečisťujúce ovzdušie môžu byť rozptýlené vetrom alebo atmosférickou nestabilitou. Pokiaľ sú veterné prúdy slabé či nehybné, znečisťujúce látky sa môžu hromadiť v blízkosti zeme, čo spôsobuje akútne znečistenie. Z tohto dôvodu sú na rozdiel od nehybných vetrov lepšie nestabilné veterné podmienky, keďže dokážu znečistenie rozptýliť.

Geografické podmienky môžu tiež ovplyvniť kvalitu ovzdušia. Napríklad hory môžu zablokovať pohyb vzduchu tak, že zostane bez pohybu bez ohľadu na to, aké množstvo znečisťujúcich látok je vyprodukovaných v najbližšej doline.

kto je vinný? aké sú zdroje a príčiny?

Znečistenie ovzdušia je komplexný jav s viacerými zdrojmi.

Medzi prírodnými zdrojmi môžeme nájsť prach prenášaný vetrom, metán uvoľnený z trávenia zvierat, sopečné výbuchy a dym z požiarov. Plesne, peľ a alergény zo stromov a tráv sú tiež považované za látky znečisťujúce ovzdušie.

Zdroj: healthline.com

My ľudia prispievame tiež, viacerými spôsobmi:

 • Spaľujeme fosílne palivá:  preprava, nákladné autá, osobné autá, vlaky a lietadlá a spaľovanie fosílnych palív (uhlie a ropa) spôsobujú veľké množstvo znečistenia. Hlavnými znečisťujúcimi látkami sú oxid siričitý (SO2), oxid uhoľnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2). Viac ako polovica oxidu uhoľnatého emitovaného do našej atmosféry pochádza z áut a spálenie jedného litra plynu vyprodukuje okolo 3 kg oxidu uhoľnatého do vzduchu.
 • Bývame v našich domoch: farba, sprej na vlasy, aerosólové spreje a iné rozpúšťadlá sú zodpovedné za mnohé znečisťujúce látky vo vzduchu. Varenie, vykurovanie a svietenie s použitím znečisťujúcich palív sú tiež faktormi, ktoré môžu prispieť k znečisteniu ovzdušia.
 • Podporujeme neudržateľné poľnohospodárstvo: amoniak (NH3), bežný produkt používaný v poľnohospodárstve, je pre atmosféru veľmi nebezpečným plynom (spolu s hnojivami a pesticídmi, ktoré tiež znečisťujú pôdu).

Znečistenie pôdy: hrozba pre zem, na ktorej žijeme

Zaujímajú ťa detaily? zisti viac.

 • Vedieme znečisťujúci riemysel: výrobné odvetvia uvoľňujú vo vzduchu veľké množstvo oxidu uhoľnatého, organických zlúčenín a chemických látok. Ropné rafinérie sú tiež veľkým prispievateľom.
 • Neefektívne spracovávame odpadmetán (CH4), ktorý sa vytvára na skládkach, má nebezpečné účinky na kvalitu ovzdušia (je zároveň dusivý a veľmi horľavý). Okrem toho, rôzne škodlivé látky uvoľňujú do ovzdušia aj spaľovne odpadov. 
 • Ťažíme minerály: masívne znečistenie ovzdušia spôsobujú počas ťažby minerálov prach a chemikálie.

Všetky tieto vylučované látky majú schopnosť zachytávať teplo v atmosfére a kvôli tomu sa nazývajú "skleníkové plyny". Vedú k horúcejším teplotám a ku klimatickým zmenám. Oxid siričitý je primárnou príčinou kyslého dažďa. Dnes našimi aktivitami uvoľňujeme do vzduchu viac oxidu siričitého než všetky uvoľné sopky na Zemi.

Keď emisie z fosílnych palív reagujú so slnečným žiarením, vytvára sa veľké množstvo rôznych znečisťujúcich látok, ako napríklad "smog", ktorý veľmi dobre poznáme.

Ďalšími znečisťovateľmi sú prízemný ozón a sadze alebo "polietavý prach" - tuhé častice nazývané aj PM (menšie ako 10 μm alebo 2,5 μm - v zásade – čím nižšie číslo, tým hlbšie do tela dokážu preniknúť), zmes drobných častíc chemikálií, pôdy, dymového prachu a alergénov.

vnútorné Znečistenie vzduchu

Zatvorenie dverí ťa neuchráni pred znečisteným vzduchom. Znečistenie vzniká aj vo vnútrni nášho domova a v práci.

Viac ako 40% svetovej populácie stále nemá prístup k čistým palivám alebo technológii varenia v domácnostiach, čo vedie k znečisteniu ovzdušia domácnosťami. Mnohé zdravotné riziká prináša spaľovanie uhlia či benzínu, z ktorého sa uvoľnuje kerozín a prchavé prchavé zlúčeniny z domácich výrobkov (farby, čistiace prostriedky).

Znečistenie vzduchu - infografika - dýchaš čistý vzduch?

nebezpečná hrozba

Zdá sa ti, že zoznam príčin je dlhý?

Bohužiaľ, zoznam škodlivých účinkov týchto znečisťujúcich látok na životné prostredie a na naše zdravie je ešte dlhší.

Už sme si o niektorých environmentálnych následkoch povedali:

 • Globálne otepľovanie: skleníkové plyny prispievajú k zvyšovaniu teploty, čo vedie k zmenám počasia na celom svete a k zvyšovaniu hladiny mora.

Verejný nepriateľ číslo 1: Globálne otepľovanie

Chceš vedieť viac? Napísali sme o tom článok.

 • Kyslý dážď: keď prší, vodné kvapky sa spájajú s oxidmi dusíka alebo oxidmi síry. Voda sa stáva kyslou a môže škodiť plodín, zvieratám a nakoniec aj ľudom.
 • Voľne žijúce živočíchy: zdravie zvierat je ovplyvnené nečistým vzuchom rovnako ako aj to naše. Okrem toho kvôli výskytu toxických chemických látok vo vzduchu sú zvieratá nútené migrovať, čím prichádzajú o ich prirodzené domov.
 • Stenšovanie ozónovej vrstvy: ozón v stratosfére Zeme nás chráni pred UV žiarením. CFC a HFC znižujú túto vrstvu a zvyšujú riziko vzniku zdravotných problémov pokožky a očí.

Vážnym rizikám je vystavené aj naše zdravie. V roku 2016, tuhé častice  (PM2,5) znížili v Európe priemernú celkovú očakávanú dĺžku života pri narodení o 1 rok  a prispelo k 3,2 miliónom prípadom cukrovky. V niektorých mestských oblastiach strednej a východnej Európy sa benzopyrén, ktorý je považovaný za karcinogénnú látka, nachádza v koncentráciách prekračujúcich bezpečné levely.

znečistenie vzduchu - príčiny a následky

Source: CNN.com

Okolo 7 miliónov ľudí na celom svete každoročne zomrie na následky znečisteného ovzdušia, pričom až 500 tisíc v EÚ  a 5600 na Slovensku.

Aké zdravotné problémy nám môže spôsobiť znečistený vzduch?

 • Respiračné problémy: deti v znečistených oblastiach obyčajne trpia zápalom pľúc a astmou. Pľúcne ochorenia sa počítajú za 1,7 milióna úmrtí za rok (25% z celkového počtu úmrtí na pľúcne ochorenia a 29% celkových úmrtí na rakovinu pľúc).
 • Poruchy orgánov a rakovina: Benzén spôsobuje podráždenie očí, kože a pľúc. Dioxíny poškodzuje pečeň a reprodukčné funkcie. Olovo poškodzuje mozog a obličky dieťaťa.
 • Kardiovaskulárne ochorenia: mŕtvica spôsobená znečistením ovzdušia spôsobuje 2,2 milióna úmrtí ročne. ďalšie 2 milióny ľudí sú postihnutí inými ochoreniami srdca.
 • Mozog: UNICEF poukazuje, že u malých detí, ktoré žijú v oblastiach so znečisteným vzduchom, sa zvyšuje riziko poškodenia mozgu a nižšieho kognitívneho vývoja. Hovoria o približne 17 miliónoch detí mladších ako jeden rok. Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje aj krátkodobú pamäť, schopnosť učiť sa a impulzívnosť.

EÚ sa snaží situáciu zlepšiť

Európska únia sa snaží o dosiahnutie prijateľných úrovní kvality ovzdušia pre ľudské zdravie a životné prostredie. Koncom roka 2013 prijala Európska komisia program Čisté ovzdušie pre Európu, ktorého cieľom je do roku 2020 zastaviť zastaviť rozsiahle porušovanie noriem kvality ovzdušia EÚ.

Priemyselné krajiny prijali opatrenia na zníženie úrovne skleníkových plynov s cieľom zlepšiť ľudské zdravie. 118 krajín ratifikovalo Parížsku dohodu v roku 2016 s cieľom bojovať proti klimatickým zmenám, udržať nárast teploty menej ako 2 stupne Celzia a zamerať sa na obnoviteľnú energiu. Svetová zdravotnícka orgianizácia v roku 2018  zaznamenala, že množstvo "tuhých častíc" PM10 a PM2,5 kleslo v amerických mestách o viac ako o 57% miest a v Európe o viac ako 61%.

Čo môžeme urobiť my?

Naším cieľom by malo byť zníženie našej "uhlíkovej stopy" - množstvo oxidu uhličitého, ktorý aj my vypúšťame do atmosféry.

 • Doprava: menej jazdi autom, uprednostni verejnú dopravu alebo zdieľaj jazdu, choď viac pešo alebo na bicykli. Ak uvažuješ o kúpe nového auta,  vyber si vozidlo s nízkymi emisiami, alebo ešte lepšie - hybridné alebo elektrické.
 • Bývanie: vyhni sa petroleju (nachádza sa vo farbách) a snaž sa zlepšiť účinnosť vášho domu pomocou izolácie a energeticky úsporných zariadení. Ušetriť energiu môžeš aj vypnutím akýchkoľvek elektrických zariadení a svetiel, keď ich nepoužívaš. Na výrobu elektrickej energie sa spaľuje veľké množstvo fosílnych palív.
 • Odpad: zníž množstvo svojho odpadu, skús veci opätovne používať a recykluj.
 • Strava: zníž spotrebu mäsa v prospech rastlinnej stravy, znížiš tým tvorbu škodlivých emisií metánu.

Jedlo: podceňované nebezpečenstvo

SI ZVEDAVÝ/Á prečo? ZISTI VIAC V NAŠOM ČLÁNKU.

Lepší vzduch pre lepšiu budúcnosť

Znečistenie ovzdušia je vážnou hrozbou pre nás aj pre životné prostredie. Spôsob akým vzniká je častokrát neviditeľný a nepozná hranice. Napriek tomu sa na celom svete pracuje na náprave tejto vážnej situácie s cieľom zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame. Pozitívne výsledky budú záležať aj na nás a na našich spoločných snahách o lepšie ovzdušie.