Neobnoviteľné zdroje: "špinavá" energia

Energiu potrebujeme. Pre naše domy, autá, prácu. Už viac ako 100 rokov sa spoliehame na získavanie energie pomocou spaľovania fosílnych palív. Bohužiaľ ale naša planéta za to musí platiť vysokú cenu.

Fosílne palivá sú hlavným zrojom energie

Zdroj: sisd.net

V dnešnej dobe máme na výber z mnohých zdrojov energie. Napriek tomu okolo 80% celkovej energie, ktorú dnes používame pochádza z ropy, uhlia a zemného plynu.

Inovačné obnoviteľné zdroje energie sa však začínajú čoraz viac využívať s nádejou na čistejšiu budúcnosť. V porovnaní s neobnoviteľnými zdrojmi energie, vytvárajú nižšie uhlíkové emisie a menej znečistenia. Aj napriek tomu stále nie sú dokonalé.

V tomto článku rozoberáme, prečo sú fosílne palivá nebezpečné pre životné prostredie.

V článku o obnoviteľných zdrojoch hovoríme o rôznych typoch energie, z ktorých si dnes môžeme vybrať, ich pozitíva a negatíva pre životné prostredie aj pre nás.

MÁME PRE TEBA PDF VERZIU 🙂

NEMÁŠ NA ČÍTANIE DLHÉHO ČLÁNKU TERAZ ČAS ALEBO SI HO RADŠEJ PREČÍTAŠ NA POČÍTAČI, IPADE ČI NA MOBILE? STIAHNI SI VŠETKY ČLÁNKY O EKO HROZBÁCH V PDF SÚBORE.

verejný nepriateľ číslo 1: uhlie 

Uhlie vznikalo rozkladaním rastlinných a živočíšnych zvyškov pred miliónmi rokov. Na tvorbu jedného metra uhlia bolo potrebných 10 metrov pevnej vegetácie. Uhlie ťažíme zo zeme prostredníctvom podzemnej alebo povrchovej ťažby. Spaľovaním uhlia vznikajú ďalšie vedľajšie produkty, ktoré sa používajú ako súčasť plastov, cementu a ciest.

Ťažba uhlia ničí zem a pôdu

Zdroj: World Atlas

Ide o škodlivý zdroj energie, ktorý má veľmi ďaleko od úpadku. V súčasnosti predstavuje 40% svetovej výroby elektrickej energie. 10 najväčších výrobcov uhlia na svete (s 2 krajinami EÚ) je Čína, USA, India, Austrália, Indonézia, Rusko, Južná Afrika, Nemecko (185 miliónov ton), a Poľsko (137 miliónov ton). Spolu produkujú viac ako 90% celosvetového uhlia.

Pri ťažbe v podzemí môžu byť vypustené nebezpečné plyny, ktoré spôsobujú výbuchy. Pri povrchovej ťažbe sú ťažiarenské oblasti najskôr úplne vyčistené od stromov a pôdy, čo kompletne ničí biotopy.

Pokiaľ hovoríme o emisiách, spomedzi fosílnych palív práve uhlie produkuje väčšinu z nich. Najväčšími piatimi spotrebiteľmi uhlia sú: Čína, USA, Rusko, India a Japonsko, ktoré spotrebujú 75% svetových zásob.

tá, ktorá je vo všetkom: Ropa

Ropa je tekuté fosílne palivo uviaznuté pod zemou. Niektoré ložiská sú na pevnine, iné pod oceánmi. Aby sme sa k nim dostali, musíme vŕtať hlboko do zeme.

Zvieratá a ropná škvrna

Zdroj: FWS.gov

Po vyvŕtaní ropy je potrebné ju vyčistiť, respektíve odstrániť od mnohých chemikálií. Na rope sme závislí, pretože z nej vyrábame mnohé produkty, ktoré denno denne používame. Asi 50% z nej sa premení na benzín. Zvyšok nájdeme v rôznych plastových produktoch, lakoch na nechty, v topánkach, farbách…

NAŠA PLANÉTA SA TOPÍ V PLASTOCH

AKO JEJ MÔŽEME POMÔCŤ? zisti viac.

Extrakcia ropy je stále považovaná za relatívne lacný proces. Napriek tomu je horiaci benzín veľmi škodlivý pre životné prostredie. Okrem toho, ropné škvrny spôsobujú enviromentálne škody, ktoré môžu zotrvať desaťročia. Približne 280 miliónov litrov ropy sa do oceánov dostane každý rok, pričom viac ako 50% pochádza z odtokov a skládok a 20% z údržby lodí. Škvrny a úniky ropy predstavujú 8% z celkového množstva.

hrozba na horizonte: zemný plyn

Aj zemný plyn sa nachádza v podzemných rezervoároch a spoločnosti musia pre jeho ťažbu vŕtať hlboko do zeme. Niekedy sa používa iný proces, pri ktorom sa používa vysokotlaková voda na rezanie zeme, niekedy aj s použitím kyseliny. Tento proces je považovaný za veľmi škodlivý, pretože zvyšuje možnosť malých zemetrasení.

Zemný plyn sa používa hlavne na vykurovanie a varenie, alebo na spaľovanie elektriny. Môže byť transformovaný do kvapalnej formy, ktorá je oveľa čistejšia ako uhlie alebo ropa a zaberá oveľa menej miesta ako v plynnej forme.

V značnej miere prispieva k celosvetovým emisiám uhlíka, je to asi 50% z množstva emisií, ktoré sú zapríčinené spaľovaním uhlia a ropy. Keďže sa predpokladá, že sa bude v budúcnosti oveľa viac používať, odhaduje sa, že do roku 2030 sa plyn môže stať hlavným znečisťovateľom. Zemný plyn je sám o sebe skleníkový plyn, oveľa silnejší ako CO2.

Aké sú dôsledky fosílnych palív na naše prostredie?

Neobnoviteľná energia pochádza zo zdrojov, ktoré sú vyčerpateľné a nemôžu byť obnovené.  Boli vytvorené procesmi, ktoré začali pred miliónmi rokov, ešte pred dinosaurami!

Z fosílnych palív sú najpoužívanejšie uhlie a ropa, ale v poslednom čase sa čoraz viac používa zemný plyn, najmä na vykurovanie. Existujú rôzne nevýhody ich používania. Ich spaľovanie je veľmi škodlivé pre životné prostredie.

Fosílne palivá degradujú a znečisťujú pôdu

Presun a spracovanie podzemných fosílnych palív ničí krajinu, ekosystém a vytvára veľa odpadu. Jedným z príkladov je pásová ťažba. Vysoké objemy chemicky znečistených hornín a pôdy sú vymrštené v neďalekej krajine, čím je zem vo vysokej miere znečisťovaná.

Okrem toho môže dôjsť aj k nehodám. Ropné škvrny zostávajú súčasťou ekosystému dlhé roky. Vezmi si príklad ropnej škvrny Exxon Valdez z v roku 1989 okolo pobrežia Aljašky. Zabila okolo pol milióna morských vtákov, miliardu vajec lososa a tisíc cicavcov. V roku 2007 bolo ešte stále v piesku pobrežia zachytených 100 000 litrov ropy.

ZNEČISTENIE PÔDY: HROZBA PRE ZEM, NA KTOREJ ŽIJEME

Zaujímajú ťa detaily? Napísali sme o tom článok.

Ryby hynú v olejovej škvrne

Zdroj: Vstock LLC / Getty Images

Znečistenie vody

Ťažbou uhlia sú do riek uvoľňujú kyseliny. Úniky ropy počas prepravy a ťažby vedú k znečisteniu vody a sú nebezpečné pre živočíchov v oceáne. Všetky prevádzky na ťažbu fosílnych palív vytvárajú veľké množstvá teplej odpadovej vody obsahujúce ťažké kovy a iné znečisťujúce látky.

Najľahšie si všimneme Znečistenie vzduchu

Fosílne palivá vypúšťajú do ovzdušia znečisťujúce látky nielen pri spaľovaní, ale aj pred ním. Príkladmi sú benzén a formaldehyd, ktoré sa z uhlia vyparujú do okolia a sú karcinogénne. Ťažobné operácie vytvárajú polietavý prach. Keď spaľujeme uhlie, do ovzdušia vypúšťame ortuť a oxid siričitý.

Podľa WHO, znečistenie vzduchu zapríčinené polietavým prachom z uhlia skracuje ročne život jednému miliónu ľudí. V severnej Číne, znečistenie ovzdušia spaľovaním uhlia znižuje ľuďom priemernú dĺžku života v priemere o 5 rokov.

MYSLÍŠ SI, ŽE DÝCHAŠ ČERSTVÝ VZDUCH?

ODPOVEĎ NA TÚTO OTÁZKU NÁJDEŠ TU.

Tepelná elektráreň uvoľnuje znečistenie do ovzdušia

Zdroj: World Atlas

A nakoniec: zapríčiňujú globálne otepľovanie

Pri spaľovaní fosílnych palív produkujeme vysoké množstvo CO2. A to je jedným z hlavných faktorov globálneho otepľovania a klimatických zmien. Uhlie je najväčším zdrojom emisií CO2, zatiaľ čo zemný plyn je vylučuje 2-3 krát menej emisií. Vŕtanie a ťažba prírodných plynov vedie k úniku metánu, ktorý je silnejším skleníkovým plynom ako CO2.

Globálne otepľovanie a klimatické zmeny

ZAUJÍMAJÚ ŤA DETAILY? ZISTI VIAC.

S vylučovaním CO2 pricházda okyseľovanie oceánov

Naše oceány veľkú časť uhlíkových emisií absorbujú, čo zapríčiňuje zvýšenie kyslosti vody. So zvýšenou kyslosťou klesá množstvo uhličitanu vápenatého. Morské živočíchy ho používajú na tvorbu mušlí a pokiaľ ho nemajú dostatok, dochádza k narúšaniu potravinového reťazca.

neľahká transformácia

Napriek početným nevýhodám sa pri získavaní energie stále spoliehame na fosílne palivá. Čína, Európska únia, Spojené štáty, Brazília a Kanada sú najvyššími výrobcami obnoviteľnej energie. Zároveň sú však mnohí z nich aj lídrami vo využívaní neobnoviteľnej energie.

Ťažba ropy

Zdroj: Environmental and Energy Study Institute

Zdroje: NRDC, Conserve Energy Future, National Geographic, Union of Concerned Scientists, NRDC, National Geographic, Union of Concerned Scientists, Greentumble, ThoughtCo, World Atlas, Water Encyclopedia