Obnoviteľné zdroje energie: čistejšia budúcnosť

Obnoviteľná energia, nazývaná aj zelená energia alebo čistá energia, pochádza z prírodných zdrojov. Tieto zdroje sa neustále prirodzene dopĺňajú, takže sa nikdy neminú.

obnoviteľné vs. neobnoviteľné zdroje energie

Zdroj: 123RF.com

vplyv obnoviteľných zdrojov energie na životné prostredie

Zdroje zelenej energie majú určite menší vplyv na životné prostredie v porovnaní s fosílnymi palivami, takže predstavujú lepšiu alternatívu pre budúcnosť výroby elektrickej energie. Stále však určitý vplyv na životné prostredie majú, aj keď oveľa menší.

Spísali sme teda rýchly prehľad výhod, ale aj nevýhod rôznych druhov obnoviteľných energií.

slnečná ENERGia

Na Zem padne v priebehu jednej hodiny viac energie, ako minie celá svetová populácia za jeden rok. Solárnu energiu zhromažďujeme cez kolektorové panely. Solárne alebo fotovoltaické články sú vyrobené prevažne z kremíka a majú schopnosť transformovať slnečné svetlo na elektrickú energiu.  Používať ju  môžeme dokonca aj v našom dome, kde solárne systémy zabezpečia horúcu vodu, chladenie a elektrickú energiu.

Solárna energia neznečisťuje ovzdušie ani nevytvára skleníkové plyny a väčšina používaných panelov má len malý vplyv na životné prostredie, pretože vydržia asi 20 rokov.

Bohužiaľ, nie všade si ľudia môžu dovoliť solárne panely, pretože v nie všetkých zemepisných oblastiach svieti dostatok slnka natoľko, aby z neho mohli vyrábať dostatočné množstvo energie po celý rok. Veľkým nedostatkom je aj výroba panelov, pre ktoré sa používa nebezpečný materiál spolu s veľkým množstvom vody.

Solárne panely, slnečná energia

Zdroj: startups.co.uk

veterná energia

Veľké turbíny sa točia pod náporom vetra, prenášajú energiu do generátora a zabezpečujú tak elektrickú energiu. Vietor je jedným z najlacnejších spôsobov výroby energie, najmä v prípade ak sú turbíny umiestnené v strategických veterných oblastiach. Takéto miesta sa môžu nachádzaž na pevnine ale aj v oceánoch.

Vietor sa ale  v závislosti od času a počasia neustále mení. V súčasnosti teda nemôžeme využívať potenciál vetra na výrobu všetkej potrebnej energie, ktorú potrebujeme.

GEOTermálna ENERGia

Geotermálna energia sa vyrába z tepla, ktoré pochádza z jadrovej časti našej planéty. V dôsledku pomalého rozpadu rádioaktívnych častíc sa vo vnútri Zeme neustále vytvárajú vysoké teploty. Geotermálne zariadenia vŕtajú hlboko do kôry, kde dosahujú k veľmi horúcej podzemnej vode a čerpajú ju cez turbíny na výrobu elektriny. Pri takomto odčerpávaní pary a vody dochádza k veľmi nízkej produkcii emisií.

Je čistá a udržateľná. Jej nevýhodou je, že môže byť bezpečne vyrobená iba vo vybraných lokalitách, pretože zvyšuje potenciálne riziko zemetrasenia.

energia z biomasy

Organický materiál, ktorý pochádza zo zvierat a rastlín, je biomasa. Spaľovanie biomasy dokáže vytvárať teplo aj elektrickú energiu. Môžu to byť rastliny, recyklovaný papier, živočíšne odpady. Biomasa môže byť tiež premenená na biopalivo, ktoré je menej škodlivé ako benzín. Výhodou je, že energia môže byť v prípade potreby uložená a použitá neskôr.

Výroba a spaľovanie biomasy však prináša mnohé diskusie. Mnohokrát sa vôbec nepovažuje za čistú energiu, pretože mnohé formy biomasy, najmä tie, ktoré pochádzajú z lesa, produkujú ešte vyššie emisie uhlíka ako fosílne palivá. Okrem toho má aj negatívne dopady na biodiverzitu a využívanie pôdy.

vodíková energia

Vodík sa môže použiť ako palivo na výrobu elektrickej energie, ak je oddelený vo svojom chemickom zložení od iných prvkov. Je to skvelý zdroj energie a nevylučuje toxické látky, ktoré by znečisťovali ovzdušie.  Metódy na získanie vodíka sú ale v súčasnosti veľmi drahé.

HYDROELEktrická ENERGia

Vodné elektrárne sa spoliehajú na vodu, z ktorej vďaka jej pohybu vyrábajú v turbínach elektrickú energiu. Jedná sa o jeden z najpoužívanejších obnoviteľných zdrojov na celom svete. Inžinieri majú kontrolu nad tokom vody v priehradách, čo je výhoda v porovnaní so slnečnou a veternou energiou, ktorých zdroje sa môžu kedykoľvek meniť.

Avšak odklonenie toku vody má veľký vplyv na životné prostredie a veľké priehrady sa musia pravidelne kontrolovať z hľadiska bezpečnosti.

Vodná elektráreň, obnoviteľná energia

 Zdroj: energyfive.net

príbojová energia

Hydrokinetická energia získava energiu z vĺn a prílivov v oceáne. Na jej vývoji sa stále pracuje. Teoreticky by mala byť k životnému prostrediu šetrná, avšak mohla by mať vplyv na poškodenie morských ekosystémov.

Jadrová energia

Jadrová energia je obnoviteľná a zároveň nie je. Sama o sebe je veľmi dôležitým zdrojom obnoviteľnej energie, ale materiál používaný v jadrových elektrárňach už nie je. Jadrová energia ťaží energiu z jadra atómov a uvoľňuje sa procesom, ktorý sa nazýva jadrové štiepenie. Materiálom pre atómy je urán, ktorý je neobnoviteľný.

Jadrové elektrárne neznečisťujú vzduch ani nevypúšťajú skleníkové plyny. Je však zložité ich postaviť a prevádzkovať. V dlhodobom horizonte nie je jadrová energia až taká bezpečná kvôli výrobe a manipulácii s mimoriadne toxickým odpadom.

prečo sú obnoviteľné zdroje super?

Obnoviteľné zdroje energie sú najlepšou cestou, po ktorej by sme mali v budúcnosti kráčať k čistejšej energii.

Kedže sú obnoviteľné, nikdy ich nebude nedostatok. Ich zdroj bude pre nás vždy k dispozící a budeme ho môcť vždy použiť. Okrem toho sú tu ďalšie dve obrovské výhody:

Spôsobujú menej globálneho otepľovania

Väčšina nebezpečných emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie pochádza zo spaľovania fosílnych palív. S využitím obnoviteľných zdrojov máme oveľa menší negatívny dopad na globálne otepľovanie. Dokonca aj vrátane výroby, inštalácie, prevádzky a vyraďovania z prevádzky zelených energií. Vietor vydáva 60 až 70krát menej CO2 než zemný plyn. Solárna a geotermálna energia asi 10krát menej, vodná elektráreň až 20krát menej.

Spôsobujú menej zdravotných problémov

Znečisťovanie vzduchu a vody fosílnymi palivami má na náš zdravotný stav nebezpečný vplyv. Naopak, veterná, slnečná a hydroelektrická energia ovzdušie neznečisťujú. Geotermálna energia a biomasa spôsobujú určité znečistenie, ale oveľa nižšie ako uhlie a zemný plyn.

MYSLÍŠ SI, ŽE DÝCHAŠ ČERSTVÝ VZDUCH?

Odpoveď na túto otázku nájdeš tu.

obnoviteľná energia u teba doma

Výroba obnoviteľnej energie je vhodná nielen pre veľkoplošnú výrobu. Ako alternatívu ju môžeš použiť aj pri výrobe energie u seba doma.

Solárne panely na streche domu - obnovitelná energia

Zdroj: Getty Images

Solárnu energiu môžeš použiť vo svojom dome priamo pomocou inštalácie fotovoltaických panelov. Nepriamo ju môžeš využiť narhnutím svojho bývania tak, aby si dokázal nazbierať čo najväčšie množstvo slnečného svitu a spotreboval menej elektrickej energie na kúrenie. Opačnými príkladmi na chladenie priestoru sú zelené strechy (pokryté rastlinami, ktoré pomáhajú čistiť okolité prostredie), chladné strechy (lakované na bielo) a sálavé zábrany (reflexné), ktoré pomáhajú znižovať energiu potrebnú na chladenie.

Výhody a nevýhody inštalácie solárnych panelov sú veľmi dobre zhrnuté tu.

Slnečná energia je v dnešnej dobe najčastejšie používanou zelenou energiou v našich domoch. Ľudia ale už začínajú používať aj geotermálne tepelné čerpadlá a malé veterné turbíny. Náklady na ich inštaláciu teda môžu za niekoľko rokov klesnúť a tak ich bude môcť využiť v budúcnosti viac ľudí.

energia zelenej budúcnosti

Krok za krokom sa snažíme budovať cestu smerom k zelenšej energetickej budúcnosti a neuzatvárať sa vo fosílnej minulosti. Obnoviteľné zdroje energie nie sú len čistejšou alternatívou, ale aj lacnejším zdrojom energie v porovnaní s tými neobnoviteľnými.

Je to pre nás obrovská príležitosť na to, aby sme znížili našu ekologickú stopu a predali zelenšie dedičstvo ďalšej generácii.

NEOBNOVITEĽNÉ ZDROJE

ZAUJÍMA ŤA VIAC? NAPÍSALI SME O TEJTO TÉME ČLÁNOK.