Kategória

Trieď odpad

Kategória

Likvidácia odpadu nie je iba o tom ako niečo použiť a vyhodiť. Vyžaduje vedomosti, postoj a vytrvalosť. Majster by mal ovládať ako pomôcť nášmu svetu tým, že sa zbaví odpadu správnym spôsobom.