Ekovinky

Rozhovor so Znepokojenými matkami: “Aká budúcnosť čaká naše deti?” 5/5 (6)

S pribudajúcimi dôsledkami postupného klimatického kolapsu sa čoraz viac začína mobilizovať aj občianska spoločnosť. Po svete ale i na Slovensku vznikajú rôznorodé organizácie poukazujúce na problematiku globálneho otepľovania, klimatických zmien či vymierania druhov.

Jednou z nich je aj skupina s názvom Znepokojené matky, ktoré po vzore Fridays for Future bojujú za zdravšiu klímu a životné prostredie. Pre verejnosť usporadúvajú rôzne typy akcií ako napr. klimatické pikniky, pričom politikov upozorňujú na hrozbu klimatického kolapsu spálenými medovníkmi či melónmi. Viac už v našom rozhovore.

Znepokojené matky za klimatickú krízu

Ako by ste charakterizovali vašu organizáciu?

Sme skupina matiek, ktoré sú znepokojené klimatickou krízou. Máme strach o budúcnosť nás a našich detí, s napätím sledujeme správy o stave planéty a nespokojne vnímame, ako adekvátne reakcie stále neprichádzajú. Sme odhodlané vyvíjať tlak na verejnosť a politikov, aby sa veci pohli správnym smerom a rýchlejšie.

Sme obyčajné matky, sila našej skupiny je v tom, že sme každá iná, máme rôzne povolania, skúsenosti, záujmy, každá je šikovná v niečom inom a dopĺňame sa.

Čo vás viedlo k založeniu Znepokojených matiek? 

Myšlienka vznikla v máji 2019, keď sa niekoľko matiek spojilo a rozhodli sa zorganizovať klimatický pochod na Deň matiek. Prišlo asi 400 ľudí, s deťmi, kočíkmi a transparentmi v rukách sme pochodovali cez Staré mesto. Následne sme vymysleli názov Znepokojené matky a rozhodli sa v boji pokračovať. Bolo to vyjadrenie spolupatričnosti s deťmi a mladými ľuďmi v hnutí Fridays for future, ktoré už vtedy pravidelne organizovalo klimatické protesty. Spojilo nás, že v tom deti nesmieme nechať samy, a že nám záleží na ich a na našej budúcnosti.

Čo sú podľa vás najväčšie ekologické hrozby na Zemi?

Najväčšie hrozby sú klimatická kríza a strata biodiverzity. Tieto hrozby sú veľmi komplexné, súvisia takmer so všetkým, čo sa deje vo svete. Klimatická kríza nie je ekologický problém, je to problém politický, ekonomický, sociálny, a problém spravodlivosti.

Napriek tomu, že vedci na to už desaťročia upozorňujú, príčina tejto krízy, globálne emisie skleníkových plynov stále stúpajú. Okrem toho, že tým nenávratne ničíme celé ekosystémy, ohrozené je prežitie aj ľudstva ako takého.

Znepokojené matky pred prezidentským palácom

V čom Slovensko v kontexte ochrany prírody zaostáva?

Zaostávame vo veľa oblastiach, bude potrebné vykonať systémové zmeny v energetike, doprave, odpadovom hospodárstve, riešiť ekologizáciu budov a zvýšiť ochranu našich lesov pred ťažbou, čo už v poslednom období nevnímali alarmujúco len ochranári, ale aj široká verejnosť.

Dôležité zmeny musia nastať v poľnohospodárstve, aby sme znížili emisie a taktiež chránili biodiverzitu, ktorá je u nás veľmi ohrozená. Všetky tieto opatrenia sú kľúčové, taktiež vzdelávanie a zvyšovanie povedomia občanov, aby sa sami začali zaujímať o svoju individuálnu uhlíkovú stopu.

Je podľa vás súčasná generácia viac uvedomelá ohľadom ochrany životného prostredia? 

Myslím, že mladí ľudia majú väčší záujem, ale mnohí to berú len veľmi povrchne. Výhodou dnešnej doby je to, že máme dostatok informácii na dosah, ale je potrebné dávať si pozor na to, z akého sú zdroja.

Napríklad firmy si uvedomili, že po ekológii je dopyt, a preto používajú tzv. greenwashing, aby predávali produkty a služby, ktoré sú „zelené“ len zdanlivo. Ľudia tým dostanú dobrý pocit, že sa správajú ekologicky, avšak nie je to pravda.

Znepokojené matky prostest

Aké odporúčania by ste dali našim čitateľom, ktorí chcú pomáhať našej planéte?

Podstatné je, že my nepomáhame planéte, pomáhame sami sebe a svojim deťom. Niektorí ľudia si myslia, človek je nadradený prírode a nepotrebuje ju, a ochranu vníma ako niečo „pekné“ navyše. Ale opak je pravdou, sme od nej závislí.

Každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie, zdravú stravu, pekný domov, najlepšie vzdelanie, veľa zážitkov. Ale my sa pýtame, aká bude ich budúcnosť? Budú mať pitnú vodu, dosť potravín? Aký vzduch budú dýchať? Klimatická krízasa už deje, bude sa to stále zhoršovať, a ešte máme stále čas, aby sme zabránili katastrofe. Máme vedu, technológie, prostriedky, záleží len na nás.

Odporúčila by som im, aby sa angažovali, aby boli aktívni. V prvom rade, aby sa o tom informovali a rozprávali sa s ľuďmi vo svojom okolí. Buďme aktívni, šírme pravdu, tlačme na politikov, aby konali ihneď a robili správne rozhodnutia.

Môžu sa k vám pridať ďalší záujemcovia? Čo je nutné splniť?

Samozrejme, že môžu, aj sa postupne rozrastáme, čo nás veľmi teší. Pridávajú sa k nám nielen mamy, ale aj otcovia, starí rodičia, ľudia aj z iných častí Slovenska. Máme spísané naše ciele a hodnoty, je to 10 pravidiel, ktorými sa riadime. Týchto zásad by sa mali držať aj naši podporovatelia, pokiaľ chcú byť znepokojení s nami.

Páčil sa ti článok?

Pridaj komentár