Ekovinky

Projekty mestských lúk v slovenských mestách naberajú na popularite 5/5 (2)

Projekty mestských lúk sa ukazujú ako efektívne nástroje pri boji proti dôsledkom klimatických zmien či za ochranu biodiverzity.

mestské lúky v slovenských mestách

V niektorých slovenských mestách môžeme zaznamenávať podporu projektov urbánnych lúk, ktoré pomáhajú tamojším obyvateľom znášať čoraz silnejšie horúčavy. Kvetnaté lúky totiž počas leta dokážu byť až o 20°C chladnejšie ako bežne pokosený trávnik.

Vďaka svojim vlastnostiam a schopnosti zadržiavať vlahu, sa lúky stávajú dôležitým prvkom na prispôsobenie miest voči klimatickým zmenám. Takéto projekty pritom nenájdeme len v Bratislave, ale pripájajú sa ďalšie oblasti, ktoré buď výrazne obmedzili kosenie na vybraných miestach, alebo začali s výsadbou nových lúčnych porastov.

Slovenské mestá kvitnú

Jedným z týchto miest je aj Žilina, ktorá začala s pilotným projektom na zachovanie prirodzených lúčnych porastov. Hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík v tejto súvislosti uvádza, že mestské lúky majú okrem vyššie spomínaných benefitov aj mnohé ďalšie. Ide napríklad o estetické vlastnosti, schopnosti zachytávať emisie či dokonca aj prachové častice, ktoré sú v mnohých prípadoch spúšťačom rôznorodých respiračných ochorení. Svoje útočisko okrem hmyzu nájdu v takýchto plochách aj iné drobné živočíchy, vrátane vtáctva.

Práve téma zadržiavania vody v krajine sa stáva čoraz akútnejšou. Mestá počas dlhých horúcich a najmä suchých dní trpia nedostatkom vlahy, čo má za následok zvyšovanie pocitovej teploty o niekoľko stupňov. Z toho dôvodu sa zvyšuje počet kolapsov z tepla a mesto stráca aj svoju biodiverzitu, nakoľko mnohé druhy živočíchov a hmyzu odchádzajú do chladnejších a vlhkejších lokalít.

Projekty mestských zelených lúk sa tak javia ako vhodné riešenie, ktoré navyše mesto esteticky skrášlili.

Dôkazom toho sú aj kvitnúce lúky v bratislavskej Karlovej Vsi, ktoré osviežujú mikroklímu a poskytujú vhodné útočisko pre včely, motýle a ďalšie živočíšne druhy. Ambície mesta ale týmto nekončia. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) plánuje rozšíriť kvitnúce lúky aj do ďalších mestských častí.

Pozrite si krátku reportáž z Bratislavskej mestskej časti Dúbravka:

Lúčne projekty si našli svojich záujemcov aj v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Humennom, Trnave a mnohých ďalších. Slovenské mestá sa tak inšpirovali zahraničím, ktoré obdobné snahy o posilnenie biodiverzity a znižovanie dôsledkov klimatických zmien praktizujú niekoľko rokov. 

Ide tak o globálny trend, ktorý si našiel svojich podporovateľov v mestách ako Vancouver, Johannesburg, Londýn, Viedeň či New York. Návrat ľudí k prírode resp. prírody k ľuďom sa tak stáva prioritou u čoraz väčšieho množstva obyvateľov „betónových džunglí.“

mestské lúky betónových džunglí
Zdroj:usgreentechnology.com

Projekty pritom myslia aj na alergikov. Mestá totiž vysádzajú prioritne len tie druhy lúčnych kvetov, ktoré sú pre túto skupinu obyvateľov vo väčšine prípadov neškodné. Navyše zachytávaním škodlivín z ovzdušia dokážu astmatikom či alergikom do veľkej miery pomôcť.  Je ale potrebné nájsť správne spôsoby starostlivosti o lúčne porasty a takisto v neposlednom rade nájsť aj čo najvhodnejšie mestské plochy pre takéto projekty, ktoré minimalizujú prípadné zdravotné ťažkosti niektorých občanov.

Páčil sa ti článok?

Pridaj komentár